من

 

           12


من شکستم در خود...

من نشستم در خویش

لیک هرگز نگذشتم از پل


خسرو گل سرخی


وقتی ما آمدیم
اتّفاق اتفاق افتاده بود!
حال هرکس به سلیقه خود چیزی می‌گوید
و در تاریکی گم می‌شود
موضوعات آرنور
Powered by Bayan