بلند شو مترسک


چی ؟ سیگار میخواهی ؟مگر نمیدانی ادم سیگاری باید پاکتش همراهش باشد؟ آه ببخشید. راست میگویی حق با توست ، تو در دنیای ادم ها نیستی ... بیا بگیر .ولی میدانی ،مترسک انگار تو هم خسته ای ! یادم می آید که آن روز ها پدرم کاپشن چرم دوران دبیرستان مرا برداشت برای تو ! برای کمرت، بهترین چوب را انتخاب کردیم تا لحظه ای در مقابل کلاغ ها خم نشوی . چوبی بلند که بالاتر از هر درختی باشی ! حال نگاه خودت را چگونه بر خاک نشسته ای ! میدانم تو هم خسته ای ! انگار نشسته ای تا سیگارت را دود کنی ، نظاره گر به دوره افول ، خشکیده شدن ... بیخیال تو دیگر غصه ادم ها را نخور !بیا درخت ها را در یابیم! راستی هیچ وقت فکر نمی کردم کسی را سیگاری کنم. فقط کاری به آن سیگار های کمل خشک شده جیب داخل کاپشنم نداشته باش ،بگذار یادگاری بمانند.فقط مراقب باش کسی متوجه حلقه های دودت نشود، نمی خواهم تو هم مثله من پدر را نا امید کنی... سیگارت که تمام شد بلند شو، که تو کلی کلاغ و پرنده نما داری و من  لشکری کرم و آفت برای جنگیدن ... کاری به باقی پرندگان نداشته باش لطفا ، بگذار صحرا را طنین انداز کنند
فندکم کو

زمستان و پاییز زمان مناسبی برای ترک سیگار نیست.جدا از اینکه ذات سیگار در فصل سرد بیشتر میچسبد، تمام آن چیز ها و اعمالی که سیگار پس و پیش آن ها کشیدنی است، در این فصل ها بیشتر سیگار میطلبد.از لذت ها یا هرچه که اسمش هست بگذرم، سیگار دردها را تسکین میدهد.هجوم افکار را آرام میکند و پس از هر پک ، اندیشه ای شاید نو را در ذهن پر و بال میدهد.حال "این مسکنه عمر کوتاه کن" در هوای سرد به اعماق وجودت سفر میکند ، رنج و غم و افکار اشفته ات را در بوی توتون خود میپیچد و در نوار هایی باریک به سردی زمین باز پس میدهد.هرچه سردتر ، نوار هایی نمودارتر.از این ها هم که بگذرم ، میتوانی سیگار را در جیب داخل کت یا کاپشنت بگذاری و از ازدیاد جیب ها ، حیران و لرزان ،جیب به جیب با ذکر زمزمه گونه "فندکم کو فندکم کو "به دنبال فندک باشی و اخر سر هم در اخرین جیب  محتمل پیدایش کنی.این هم جنبه جالب قضیه میتواند باشد.

حتی این سوز وحشی ، سیگار به دستان متفکر و خودنما که سیگار را جز اجزا زینتی و افتخارآمیز خود میدانند، به سوراخ های گرم و نرمشان میکشاند.چه خوب که نیست می شوند و ادمی را از سیگاری بودن شرمنده خود نمی کنند.نه که سیگار خوب است و شخصیت دارد نه، اما بی حرمت هم نیست.تحمل این ها از ملامت گران خیرخواه دانای کل که با رمز "سیگار نکش " از جبهه های خود بر ادم هجوم می آورند  بسیار سخت تر است ،اما دسته کمی  از آن هایی که لفظ "سیگاری " را نژادپرستانه طور به کار میبرند هم ندارند. این دو دسته هم از سرما و سرما زده بیزارند و با نبودشان کام تلخ سیگار را تلخ تر نمی کنند.

راستی حرف از سیگار شد، فندکم کو ؟


روز جهانی بوسه


در لباسی مندرس اهسته بعد از بوسه از سیگار تلخم

با خودم نجوا کنم یار بی رحمم کجاست


شعر از احمد قادریسیگار


123

هیچ وقت ازشون سیگار نگرفتم
تا شاید به ذهن تاریکشون خطور کنه
 ادم سیگاری باید پاکتش همراش باشه

سیگار

سیگار های تلخ مرا به خواب های شیرین برد

سلطان غم ،بگو مسکنت چیست؟

فرزندت از پای در امد..

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan