دمی با خیامعلاقه من به حکیم عمر خیام ، از تمامی شعرا چند سر و گردن بالاتر است. البته احترام من به فردوسی ، گرچه شاهنامه خوان هم نیستم بی نظیر است .خیام را بیشتر دوست دارم چون خیام نه تنها  صرفا یک شاعر یا یک فیلسوف در لباس شاعر نبوده ، بلکه او یک همه چی دان هست. از نجوم و ریاضی گرفته تا فلسفه و انسان شناسی.بس اشعار او نمود تمام هویت و افکار او بوده است نه صرفا کنار جوی آب و طبیعت سبز نشستن و شعر گفتن. دیگر آنکه ، خیام هر چه میگوید، غالبا تحت اثر تفکر منحصر بفرد خویش هست. تاثیر پذیریی مستقیم از دیگر شعرا و یا مکاتیب مذهبی یا فکری دیگر نداشته است.یعنی تفکر خیام ، تفکر خیام است. تک و خود گونه. در حالی که برای مثال حافظ شیرازی اینچنان خالص و خود گونه نبوده.این دو علت اصلی بود و باقی بماند برای بعد

ما علاوه بر خدمات بزرگ صادق هدایت به این مرز و بوم ، باید قدر دان زحمات وی بابت جمع کردن رباعی های خیام در کتابی به نام ترانه های خیام باشیم.به قول خودش هر کس روزگار را به باده خواری می گذرانده و دو بیت شعری میگفته ، آن را به نام خیام ثبت میکرده. پس از هدایت ، محمد علی فروغی نیز کتابی تحت عنوان رباعیات حکیم خیام نیشابوری منتشر کرد. اما برای خیام شناسی بهتر است با کتاب دمی با خیام از شادروان علی دشتی شروع کرد هرچند معتبر تر از ترانه های خیام از هدایت موجود نمی باشد.


علی دشتی در سه بخش در جست و جوی خیام، در جست و جوی رباعیات و اندیشه سرگردان دایره فکری خیام را اینگونه فرض میکند و شروع به آوردن ابیات و پاسخ گویی به سوالات میکند.

چرا زنده ایم؟چرا آمده ایم؟چرا می رویم؟اساس هستی چیست؟


یک قطره آب بود با دریا شد              یک ذره خاک با زمین یکتا شد

آمد شدن تو اندرین عالم چیست        آمد مگسی پدید و ناپیدا شدبشر

در حقیقت همه ما بشر بودیم

تا اینکه "نژاد" ارتباطمان را برید 

"مذهب"از یک دیگر جدایمان ساخت

"سیاست" بینمان دیوار کشید

و "ثروت" از ما طبقه ساخت...


صادق هدایت


صادق هدایت

Taxi driver 1976

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan