به طعم فریدون

 لذتش با دیدن یک اپیزود سریال مورد علاقه یا یک فیلم جذاب برابری میکند.این لینک  از یوتیوب با عنوان " شب بود" مستندی کوتاه درباره فریدون فرخزاد پیشنهاد میشه؛اگر میخواهی به تاریخ پرتاب شوی ، به ایران و به یک حس خوب و معنای حقیقی یک هنرمند.بعد از دیدن ویدیو اگر جرقه ای زده شد؛ این کتاب ممنوعه هم به نام خنیاگر خون خواندنی خواهد بود.

 

این آهنگ زیبا هم، دوخوانی فریدون فرخزاد و آکی بنایی عزیز به نام سرزمین سبز !

 

 

و بعد به من بگویید چرا نباید از این انسان نیک منش به نیکی یاد کرد و به احترامش فقط آزاده بود.فریدون فرخزاد را بشناسیم و دوستش بداریم.سر آخر ، نامه ای از فروغ فرخزاد به برادرش  فریدون :

 

فری جان عزیزم خبرت را مرتب در روزنامه ها میخوانم معلوم می شود کارت خیلی بالا گرفته. احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. تو نمیدانی، و باز هم نمیدانی! 
مگر من اینجا چه شدم که تو میخواهی بشوی؟ دو سال است به المانی شعر میگوئی و برای خودت ادمی شده ئی. من 10 سال است که شعر میگویم و هنوز وقتی احتیاج به 50 تومان دارم باید سر خودم را بگیرم و از بدبختی گریه کنم.
وقتی میخواهم یک کتاب چاپ کنم ناشرها بزور دست توی جیبشان میکنند و هزار تومان حق التالیف میدهند و ان کتاب را هم با هزار غرولند چاپ میکنند، و تازه وقتی کتابت چاپ شد با تیراژ حداکثر 2هزار، سالها توی ویترین مغازه ها میماند تا 50 جلدش بفروش برود و بعد چهارتا ادم احمق بی سواد بی شعور توی چهارتا مجله مبتذل که سرتاپایش صحبت از لنگ و پاچه و خورشت قرمه سبزی و جنایت های مخوف است بر میدارند و بعنوان انتقاد هنری!! ترا مسخره میکنند. همین..
تو این چیزها را نمیدانی. تو زبان المانی شعر میگوئی، تو در محیط روشنفکر و پیشرفته ئی داری زندگی میکنی، کار میکنی و موفق هم هستی دیگر چرا میخواهی بیائی ومیان یک عده احمق شهرت پیدا کنی؟ این برای تو چه ارزشی دارد؟

 


بهشت

                                                       

                                                                  


میگویند ادم های خوب به بهشت میروند،اما من میگویم ادم های خوب

هرکجا که باشند

بهشتم انجاست..

Taxi driver 1976

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan