قریه من

 

 

 

ساعت یک و خورده ای شده و انگار جمعه تمومی نداره

اهنگی زیبا از فریدون عزیز

که انگار هیچ وقت بی مناسبت نیست 

 

 

  رویاهای من قریه ایست قدیمی

تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید

 

 

 


فریدون فروغی


تاریخ فراموش نخواهد کرد ظلم و جفایی که مزدوران به فریدون و برخی دیگر از هنرمندان ایران کردند

در طول بیست سال پس ازانقلاب مهر سکوت بر لبانش زدند، چند بار به انحای مختلف زندانش کردند و

 یک بار تبعید به زاهدان شد.

و پس از دق مرگ کردنش مزارش را در دهی دور افتاده بارها شکستند.

به راستی اندک بودند انانی که حتی پس از مرگشان ، با پاکی و خلوص خود لرزه بر اندام  زندگان می انداختن...


Taxi driver 1976

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan