مردم همیشه چوپان دوست


دریافت


وقتی مصاحبه میکنی و مردم ایران را مورد خطاب قرار میدهی ،من نیز به عنوان یک ایرانی حق خود میدانم چند کلمه ای سخنت گویم.

جناب رضا پهلوی فرزند محمد رضا پهلوی، مردم ما دیکتاتور نمی خواهند. دیکتاتور نمی خواهند چه شاه باشد ، چه امپراطور و چه رهبر چه ملکه ! نمی فهمید ؟ مردم ایران از گله بودن خسته شده و دیگر هیچ چوپانی نمیخواهند.فرق ندارد چوپان چه لباسی پوشیده باشد و سگش چه رنگی باشد و چوبش چه جنسی. بدانید بنده با شما به صف نانوایی هم نمی آیم چه برسد به حمایت از جنبش های خیابانی شما! شما فرزند همان شاه چمدانی خائن هستید که مملکت را دو دوستی تقدیم امریکا و آخوند کرد، شاهی که سر آخر انقدر ذلیل شد که حتی برای مردنش هم جا نداشت ! البته ما شما را از روی پدر قضاوت نمیکنیم بلکه از چوپان داشتن بیزار شده ایم و البته انسان ناسپاسی هم نیستیم و همیشه قدردان خدمات دوره سلطنت پهلوی که عمدتا به رضا خان باز میگردد (حال این خدمات از چه قصد و از چه نیتی بوده ) هستیم. بدانید که مردم به معنای کامل کلمه زجر دیده ، خواهان یک حکومت کاملا سکولار و دموکرات می باشند. حکومتی که برای اولین بار قانون مند باشد و تنها با قانون حرف بزند تا بالاخره در سایه این دموکراسی به آزادی برسیم.


تمام تلاش آن هایی که سعی داشتند جنبش دی ماه 96 را بی رهبر تلقی کنند در این دی ماه به ثمره نشست. دسته اول کسانی بودند که سعی داشتند پس از بی نتیجه نشان دادن تمام تظاهرات چهره رضا پهلوی را به عنوان تنها راه نجات و رهبر معرفی کنند.دسته دوم عوامل جیره خور و حکومتی بودند که سعی داشتن جرقه های انقلاب را خاموش کنند.دسته سوم مردم معترض اما کم شهامت و کم سوادی( سیاسی ) بودند که بدون هیچ جهت گیری ،پیروزی انقلاب را ملزم به داشتن رهبر میدانستند.

"""نتیجه همکاری ناخواسته این سه دسته که در این دی ماه اشکار شد : جنبش های بی هدف ، اختلافات شدید در توییتر( به ویژه بین مشروطه خواهان و دموکرات ها ) ، تظاهرات پراکنده  و بی ثمر خیابانی ، از بین رفتن مفهوم ارزشمند و بنیادی " برانداز " ، باز شدن فضای بیشتر برای امثال مسیح علینژاد ، ایجاد موج ناامیدی  و از دست رفتن فرصت و به خاموشی گراییدن جرقه های براندازی"""


رمز پیروزی اتحاد است و اولین قدم اصلاح براندازی .تمام احزاب و افکار ، اپوزیسیون های تک نفره یا چند نقره در ابتدا باید برانداز باشند.هدف از نوشتن پاراگراف اول تزریق یا تفرقه اندازی نبود.این انواع شعار های " پهلوی خواهی " تماما تاثیر منفی در جهت سرنگونی  رژیم دارد.مسلما چهره جنبش در حال تخریب است و نیاز به روشن گری داریم. دی ماه سال گذشته ، همه، به جای به جان هم افتادن در توییتر یا تلگرام ناشی از اختلافات بیهوده ، شانه به شانه هم در خیابان ها بودیم و تیری به جان دشمنان ایران.به امید دموکراسی به امید ازادی و به امید قانون اساسی که بگوید " ملت " نه " امت 
 

پ.ن : من بد ولی هیس ((:

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan